Kommuniké från extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ)

Extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 4 januari 2021 i Östersund.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 14 december 2020 om riktad kontantemission av 40 965 652 aktier, vilken tillför Bolaget 30 724 239 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Nyemissionen").

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 40 965 652, från 91 247 865 till 132 213 515. Aktiekapitalet kommer att öka med 24 579 391,2 SEK, från 54 748 717,8 till 79 328 109 SEK.

Extra bolagsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens beslut om riktad kvittningsemission till tre av Bolagets fordringshavare om 11 713 337 aktier, vilket medför att Bolagets skuld minskar med 8 785 002,75 SEK ("Kvittningsemissionen").

Genom Kvittningsemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med ytterligare 11 713 337, till högst 143 926 852 (efter registrering av både den Riktade Nyemissionen och Kvittningsemissionen). Aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 7 028 002,2 SEK, till 86 356 111,2 SEK (efter registrering av både den Riktade Nyemissionen och Kvittningsemissionen).

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen och Kvittningsemissionen är 0,75 SEK per aktie. Då teckningskursen har bestämts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedöms den motsvara aktiens marknadsvärde.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi, +358 40 516 1400) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

+46 (0) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

För närvarande har Arctic Minerals malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har Koncernen även förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals innehar också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge guld-koppar-gruvan i Finnmark i Nordnorge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari, 2021, kl 16.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]