Huvudägare i Arctic Minerals investerar ytterligare 2 miljoner kronor i nyemission av aktier

Förtydligande till pressmeddelande den 1 juni 2018.

Styrelsen för Arctic Minerals AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 3 076 923 aktier till två av de största ägarna Novatelligence AB, ett helägt bolag till Arctic Minerals VD Tord Cederlund och bolagets största ägare Longbow Resources Ltd. Emissionen tillför bolaget 2,0 MSEK före emissionskostnader och kommer att användas till att återbetala existerande skulder genom kvittning.

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie. Teckningskursen har satts till samma kurs som gällde för de som tecknade i nyemissionen i januari 2018 och som då sattes i samråd med den finansiella rådgivaren efter förhandlingar med tecknarna.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att eliminera alla skulder från bolagets balansräkning. Utöver kvittningen kommer bolaget att återbetala 1 mkr till Novatelligence och bolaget kommer därefter att vara skuldfritt. Detta kommer att göra det lättare att i framtiden säkra finansiering till undersökningar av de 6 000 km2 reservationer för prospektering, som bolaget har i mellersta Finland och i södra delen av finska Lappland.

"Bolaget anser att dessa områden erbjuder en utmärkt potential för att finna nya stora koppar- zinkfyndigheter, och en ytterligare förstärkning av kapitalet, liksom att bolaget blir skuldfritt är positivt för att nå det målet ", säger Peter Walker, styrelseordförande i Arctic Minerals AB.

Peter Walker var grundare och VD i det bolag, Scandinavian Minerals Ltd, som tidigare utvecklade den fyndighet som idag är en av Finlands största gruvor, Kevitsagruvan.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 3 076 923, från 63 170 942 till 66 247 865 och aktiekapitalet ökar med 1 846 153,80 SEK, från 37 902 565,20 SEK till 39 748 719,00 SEK.

5 juni 2018

Partner Fondkommission är bolagets Certified Adviser

För ytterligare information kontakta
Tord Cederlund, VD +46 73 6200 997, [email protected]
eller
Peter Walker, Ordförande +44 771 722 3909 [email protected] 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018 kl.14.00.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]