Hanne Markussen Eek föreslås som ny styrelseledamot i Arctic Gold

Hanne Markussen Eek, fram till den 10 april i år ordförande i den norska branchorganisationen för gruvor och mineralbolag, Norsk Bergindustri, har förklarat sig stå till förfogande såsom ny styrelseledamot i Arctic Gold AB. Hanne Markussen Eek har under fyra år varit den norska organisationens ordförande och talesperson och känner väl hela branschen såväl som politiker, regeringsledamöter och tjänstemän i departement och direktorat.

Valberedningen har därvid sammanträtt och beslutat att komplettera sitt förslag som lämnats i kallelsen till årsstämman den 7 maj till att också innefatta Hanne Markussen Eek.

Det reviderade förslaget liksom alla handlingar för årsstämman finns på bolagets hemsida www.arcticgold.se.

2015-04-30

Stockholm den 30 april 2015
Arctic Gold AB

Tord Cederlund
Verkställande direktör
073-6200 997

Om Arctic Gold
Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden, dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Finnmark i norra Norge. I Sverige har koncernen 2 undersökningstillstånd om totalt 1,6 km².


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]