Förslag till ny ordförande och styrelse i Arctic Gold

Valberedningen i Arctic Gold AB har med anledning av samgåendet med Norrbotten AB följande förslag till ny ordförande och styrelseledamot att väljas på den extra bolagsstämma, som skall hållas inom kort.

Den nya styrelsen föreslås ha fem ledamöter och en suppleant. Till ny ordförande föreslås Peter Walker, Norrbottens nuvarande ordförande samt till ny styrelseledamot föreslås John Pedersen, Norrbottens nuvarande CEO.

Peter Walker och John Pedersen utvecklade tidigare tillsammans Kevitsagruvan i norra Finland. Kevitsagruvan är idag en av de största gruvorna i Finland

Styrelsen får därmed följande sammansättning: Peter Walker, ordförande, Hanne Markussen-Eek, Claes Levin, John Pedersen samt Krister Söderholm ledamöter. Torsten Börjemalm kvarstår som suppleant i styrelsen,

För att bereda plats för Peter Walker och John Pedersen och ändå behålla en effektiv styrelsestorlek lämnar Tord Cederlund styrelsen. Tord Cederlund kvarstår som CEO i det sammanslagna bolaget.

Norrbotten fokuserar på att finna stora fyndigheter av koppar, zink och även guld i Finland. Bolaget har där reservationer om nästan 6 000 km2 redan godkända eller under beviljande i två malmbälten, Raahe-Ladoga bältet och Peräpohjabältet norr om Kemi.

Avsikten är att när förvärvet är genomfört namnändra Arctic Gold till Arctic Minerals AB

18 september 2017

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
073 62 00 997
[email protected]
www.arcticgold.se
eller Peter Walker +44 771 722 3909

Denna information är sådan information som Arctic Gold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 09.00 CET.

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Norge.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]