REG

Byte av Certified Adviser till UB Securities Ltd

Arctic Minerals AB ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget ingått avtal med UB Securities Ltd avseende tjänsten som Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. UB Securities Ltd tillträder som Certified Adviser den 25 september 2019. Fram till dess kommer Partner Fondkommission AB att fortsätta agera Certified Adviser åt Arctic Minerals.

För ytterligare information kontakta:
Krister Söderholm, VD
Tel: (+358) 50 542 3113
Mail: [email protected]

Certified Adviser:
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Övrigt:
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market under handelsbeteckningen "ARCT".

Om Arctic Minerals:
Arctic Minerals-koncernen består av moderbolaget Arctic Minerals med de två dotterbolagen Norrbotten Exploration AB och Arctic Gold AB.

Arctic Minerals AB, moderbolaget, har tidigare varit verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Från hösten 2017 har bolaget dock närmast fungerat som administrerande och koordinerande moderbolag.

Koncernen har idag två verksamhetsområden. Norrbotten Exploration AB bedriver aktivt prospekteringsverksamhet i Finland. Arctic Gold AB innehar mineralrättigheter i Bidjovaggefältet i Finnmark i Nordnorge.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]