REG

Bokslutskommunniké för helåret 2023

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2023.

Andra halvåret (juli - december) 2023

  • Efter periodens utgång har den norska mineralmyndigheten DMF (Direktoratet for mineralforvaltning) godkänt Arctic Minerals ansökan om förlängning av Bolagets äldsta bearbetningskoncessioner vid guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge. Därmed är alla Bolagets bearbetningskoncessioner i Bidjovagge i laga kraft till december 2028.
  • Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -5,3 (-11,6) Mkr.
  • Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,03 (-0,08) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 4,6 (5,6) Mkr vid periodens slut.

Helåret 2023

  • Resultat efter skatt för helåret uppgick till -11,3 (-18,9) mkr.
  • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,07 (-0.13) SEK.

Väsentliga händelser under andra halvåret 2023

  • Den 4 juli 2023 offentliggjorde Arctic Minerals, genom ett pressmeddelande, utfallet i den riktade kvittningsemissionen som beslutades av Bolagets årsstämma. Emissionen blev fulltecknad och tecknades till ett belopp om cirka 2,5 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Efter periodens utgång har den norska mineralmyndigheten DMF (Direktoratet for mineralforvaltning) godkänt Arctic Minerals ansökan om förlängning av Bolagets äldsta bearbetningskoncessioner vid guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge. Därmed är alla Bolagets bearbetningskoncessioner i Bidjovagge i laga kraft till december 2028.

Certified Advisor

UB Corporate Finance Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Risto Pietilä, vd

+(35) 8 40 029 3217
[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar och batterimetaller i Norden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024, kl. 08.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]