Bokslutskommunniké för helåret 2022

Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helåret januari - december 2022.

Andra halvåret (juli - december) 2022

 • Arctic Minerals har förvärvat guldprojketet Katterat i Norge i en kombinerad aktie- och kontantaffär.
 • Arctic Minerals har förvärvat 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland i en royaltyaffär.
 • Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -11,6 (-9,6) Mkr.
 • Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,08 (-0,07) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 5,6 (14,6) Mkr vid periodens slut.

Helåret 2022

 • Resultat efter skatt för helåret uppgick till -18,9 (-15,9) mkr.
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,13 (-0.11) SEK.

Väsentliga händelser under andra halvåret 2022

 • Den 15 augusti 2022 meddelade Arctic Minerals att Bolaget ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva 100 % av guldprojektet Katterat i Norge, se Katterat guldprojekt i Norge.
 • Den 29 september 2022, meddelade Arctic Minerals att Bolaget förvärvar guldprojektet Katterat i Norge och genomför en riktad nyemission av aktier i samband med förvärvet, se Guldprojektet Katterat i Norge.
 • Den 17 november 2022 höll Arctic Minerals extra bolagsstämma, se Extra bolagsstämma i Arctic Minerals.
 • Den 1 december 2022 meddelade Arctic Minerals att Bolaget förvärvar förvärvar 100% av kopparprojektet Peräpohja i Finland genom en royaltyaffär, se Kopparprojektet Peräpohja i Finland.
 • Den 7 december 2022 meddelar Arctic Minerals att Bolaget erhållit positiva resultat från geofysiska markmätningar vid Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge, se Guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 19 januari 2023 meddelar Arctic Minerals att Bolaget identifierat ett nytt kopparprojekt i Finland, Tavast, se Kopperprojektet Tavast i Finland.
 • Den 30 januari 2023 meddelar Arctic Minerals att Bolaget har planer för ytterligare prospektering vid guldprojektet Nutukka i Finland, se Guldprojektet Nutukka (Finland).
 • Den 17 februari 2023 utser Styrelsen i Arctic Minerals Risto Pietilä till ny vd för Koncernen, se Organisation.

För ytterligare information kontakta:

Risto Pietilä, vd

+(35) 8 40 029 3217
[email protected]

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, guld, zink och andra batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023, kl. 08.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]