Offentliggörande av årsredovisning för år 2018

Arctic Minerals AB:s (publ) årsredovisning för år 2018 finns nu tillgänglig på Arctic Minerals hemsida www.arcticminerals.se

2 maj 2019

För ytterligare information hänvisas till:
VD Krister Söderholm
(+358) 50 542 3113
[email protected]

eller

Corporate Secretary
Lennart Kvist
+46 70 360 81 30
[email protected]

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North, Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 09.00.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]