MAR

Arctic Minerals utser Risto Pietilä till ny vd

Styrelsen i Arctic Minerals har utsett Risto Pietilä till ny vd för Koncernen.

Risto Pietilä har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker inom prospektering. Från 1980 till 2004 arbetade han för Outokumpu med prospektering och gruvprojekt i Finland och Australien. Han har varit involverad i upptäckten av ett flertal fyndigheter, såsom höghaltiga Silver Swan nickelfyndighet i Western Australia, Telkkälä nickelfyndighet i Finland och en VMS (Volcanogenic massive sulfide) förekomst i Marocko. Geofysiken spelade en avgörande roll i samtliga dessa upptäckter. Från 2004 innehade Risto Pietilä flera ledande positioner på Geologiska forskningscentralen i Finland (GTK); som divisionschef för Bedrock and Raw Materials, som chef för regionkontoret för norra Finland och som chef för GTKs mineraltekniska laboratorium. Nu senast har Risto varit prospekteringschef för Arctic Minerals sedan 2018. Risto Pietilä ersätter Jonatan Forsberg, som kommer fortsätta stödja Bolaget med affärsutveckling, men inte längre som vd och ledamot.

"Det gläder mig att Risto Pietilä tillträder som vd för Arctic Minerals. Hans långa internationella erfarenhet som geofysiker inom prospektering gör honom väl lämpad för rollen. Risto är även väl rotad in den finska och nordiska gruvindustrin med stor kunskap om och ett brett nätverk inom industrin. Med Risto som vd har vi ett starkt lag för att fortsätta utveckla Arctic Minerals tillgångar med fokus på värdeskapande prospektering", kommenterar ordförande Peter Walker.

"Jag vill samtidigt passa på att tacka avgående vd Jonatan Forsberg för en mycket förtjänstfull insats under sin tid som vd", avslutar Peter Walker.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Annat
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För mer information

Se bolagets hemsida www.arcticminerals.se eller kontakta:

Peter Walker, ordförande

+44 771 722 3909

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior som prospekterar efter koppar, guld, zink och batterimetaller i Norden.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari, 2023, kl. 13.25.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]