ARCTIC MINERALS UTNÄMNER PROSPEKTERINGSCHEF

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") är glad att tillkännage utnämningen av Risto Pietilä som prospekteringschef. Risto Pietilä utexaminerades som civilingenjör i geofysik från Uleåborgs universitet 1979. Han är medlem i Finlands Bergsmannaförening.

Risto Pietilä har över 30 års internationell erfarenhet som geofysiker. Mellan 1980 och 2004 arbetade han för Outokumpu Oy med prospekterings- och gruvprojekt i Finland och Australien. Han har varit delaktig i ett antal nya mineralfyndigheter, däribland upptäkten av den extremt rika Silver Swan nickelmalmen i Västra Australien, Telkkälä nickelfyndigheten i Finland och en VMS-fyndighet i Marocko. Geofysik spelade en avgörande roll vid alla dessa malmfynd.

Sedan 2004 har Risto Pietilä haft ett antal ledande befattningar hos Finlands Geologiska Forskningscentral (GTK). Bland annat var han divisionschef för "Berggrund och råvaror", samt regional direktör för GTK:s norra och östra kontor i Rovaniemi och Kuopio. Senast var han chef för Mineral Processing and Materials Research Unit (GTK Mintec). Från denna befattning gick han nyligen i pension.

Peter Walker, Arctic Minerals ordförande, kommenterar "Vi är mycket glada att välkomna Risto till vårt team. Han bidrar med en uppsjö av prospekteringserfarenhet inom geofysik, vilket är ett mycket viktigt verktyg i letandet efter nya mineralfyndigheter i Finland. "

Företaget utvärderar för närvarande resultaten av en omfattande översyn av geofysiska data inom sina prospekteringsreservationer i Finland. Syftet är att identifiera prospekteringsmål för detaljerat uppföljningsarbete och eventuell borrning. Val av högprioriterade mål förväntas bli slutfört under september 2018.

9 juli 2018.

För ytterligare information kontakta
Peter Walker, Ordförande
+44 771 722 3909
[email protected] eller 

Tord Cederlund, VD
+46 73 6200 997
[email protected]
eller se företagets hemsida www.arcticminerals.se Arctic

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018 kl 8.30 .

Minerals AB är ett prospekteringsföretag med fokus på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Bolaget innehar totalt 5 735 km2 av prospekteringsreservationer i centrala Finland och södra Finlands Lappland, liksom mineralrättigheterna till den tidigare producerande Bidjovagge koppar/guldgruvan i norra Norge.

Partner Fondkommission AB är Arctic Minerals Certified adviser


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]