Arctic Minerals utnämner Krister Söderholm till ny VD och Lennart Kvist till Corporate Secretary

Såsom tidigare meddelats i Kommuniké från Årsstämman den 8 maj 2018 lämnar Tord Cederlund sitt uppdrag som verkställande direktör i Arctic Minerals AB den 31 oktober 2018. Bolagets styrelse har därför beslutat att utnämna Krister Söderholm till ny verkställande direktör.

Krister Söderholm har drygt 40 års erfarenhet av gruvverksamhet i Finland och i andra länder. Han har en fil mag. examen i geologi och mineralogi från Åbo Akademi 1978. Han arbetade drygt 20 år inom Outokumpu-koncernen, och innehade olika också ledande befattningar vid gruvor i Finland, Sverige och Norge. Under perioden 2003 fram till hösten 2006 var Krister Söderholm gruvöverinspektör vid Handels- och industriministeriet i Finland. Där ansvarade han för beslut enligt gruvlagen såsom beviljanden av inmutningar och bearbetningskoncessioner. Från hösten 2006 t.o.m. år 2009 var han General Manager för Scandinavian Minerals Ltd. Bolaget köptes av First Quantum Minerals Ltd år 2008. Han var där ansvarig för utvecklandet av Kevitsa nickel-koppar-platinum-gruva i finska Lappland. Sedan 2009 har Krister Söderholm arbetat som styrelseledamot och fristående konsult för flera gruvbolag i Norden. Han har suttit i styrelsen för Arctic Minerals sedan 2012.

Peter Walker, styrelseordförande i Arctic Minerals kommenterar: "Styrelsen är tacksam för den insats Tord Cederlund har gjort för bolaget under många år. Han har varit en entusiastisk supporter av Arctic Minerals och han är också en viktig aktieägare. Samtidigt har vi glädjen att utse Krister Söderholm till ny vd. Han har redan verkat i styrelsen för bolaget under sex år. Hans erfarenhet, kontakter och geologiska kunskaper kommer fortsättningsvis att vara till stor hjälp vid utvecklandet av Arctic Minerals prospekteringsprojekt i Finland".

Arctic Minerals har också nöjet att välkomna Lennart Kvist till bolaget i rollen som Corporate Secretary. Lennart Kvist har juristexamen från Uppsala universitet 1977 och har över 40 års erfarenhet från bl.a. bankverksamhet, compliance, ekonomi och efterföljande av regler. Lennart Kvist kommer att vara ansvarig för bolagets rapportering, compliance och koordineringen av administrationen. I samband härmed flyttar bolagets kontor till Storgatan 30, 831 30 Östersund

Arctic Minerals AB
Styrelsen

30 oktober 2018

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund,
073 62 00 997
[email protected] eller

Peter Walker, Ordförande
+44 7717 22 39 09
[email protected]

Detta pressmeddelande har upprättats genom ovanstående kontaktpersons försorg för publicering den 30 oktober 2018 kl. 09.00.

Om Arctic Minerals
Arctic Minerals är ett svenskt bolag, som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. För närvarande innehar det bolaget reservationer för prospektering på totalt 5974 km2 i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och i det s.k. Peräpohja skifferbältet i södra finska Lappland, liksom mineralrättigheter i området runt den nedlagda koppar-guld-gruvan Bidjovagge i norra Norge

För mer information, se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se
Bolagets Certified Adviser är Partner Fondkommission AB.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]