REGMAR

ARCTIC MINERALS UNDERTECKNAT ETT SAMARBETSAVTAL ENLIGT EARN-IN-PRINCIPEN MED RIO TINTO GROUP.

Arctic Minerals AB har nöjet att informera att ett samarbetsavtal (Joint Venture) har ingåtts med Rio Tinto Mining & Exploration Ltd, ett dotterbolag inom Rio Tinto Group, ett av världens största gruvbolag. Avtalspart för Arctic Minerals är dotterbolaget Norrbotten Exploration AB, som är operatör för bolagets kopparprospektering i Peräpohja-området i södra finska Lappland. En förutsättning för Rio Tintos godkännande av avtalet är ett positivt resultat av en due diligence.

Samarbetsavtalet ingås enligt Earn -in-principen
Avtalet ger Rio Tinto möjligheten att förvärva upp till 51 % av vissa Arctic Minerals prospekteringstillgångar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland, genom att investera totalt 4 miljoner dollar (USD) under tre år från undertecknandet av avtalet. Rio Tinto kan öka sitt ägande till 75 % genom att spendera ytterligare 5 miljoner dollar (USD) under en därpå följande två-årsperiod. Då Rio Tintos ägande har uppnått 75 % kan bägge parterna behålla sin ägarandel genom att delta i prospekteringskostnaderna på pro rata-basis eller kan välja att bli utspädd pro rata.

Kopparprospekteringsprojektet i Peräpohja-området
Geologin i Peräpohja-området i södra finska Lappland visar många likheter med geologin i det sk. "Kopparbältet" i Zambia, ett av världens viktigaste produktionsområden av koppar och också av kobolt. Huvudmålet med Arctic Minerals prospektering i Peräpohja är att hitta en malmtyp kallad "SSC" (Stratiform Sediment-hosted Copper), en malmtyp typisk för Kopparbältet i Zambia. Arctic Minerals har sedan 2017 prospekterat efter koppar i Peräpohja och har påträffat kopparmineralisering både i berghällar och som lösblock (Se bolagets pressmeddelande 8.8.2019).

Peter Walker, styrelseordförande i Arctic Minerals kommenterar: " Vi har nöjet att välkomna Rio Tinto som partner i vår kopparprospektering i norra Finland. Rio Tinto är ett av världens största gruvbolag och tillför Peräpohja-projektet både ytterligare expertis och finansiella resurser".

Certified Advisor
UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Annat
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information
se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta

Peter Walker, Ordförande
+44 771 722 3909
[email protected]

eller

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
[email protected]

Om Arctic Minerals
Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink, guld samt kobolt och andra batterimetaller i Finland genom dotterbolaget Norrbotten Exploration AB. För närvarande har detta dotterbolag malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har dotterbolaget förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals AB innehar också, genom ett annat dotterbolag, Arctic Gold AB, mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guld-gruvan i norra Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari, 2020, kl. 08.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]