Arctic Minerals publicerar uppdaterad bolagspresentation

Arctic Minerals publicerar en uppdaterad bolagspresentation som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.arcticminerals.se.

Bolagspresentationen beskriver Arctic Minerals diversifierade prospekteringsportfölj med koppar-, guld-, molybden- och bly-zink-silverprojekt i Finland och Norge. Bolagets mest utvecklade projekt är guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge vid den tidigare aktiva Bidjovaggegruvan. Presentationen beskriver även Bolagets nuvarande strategi och tar bland annat upp:

Unikt erfaren styrelse och ledning

  • Bolagets styrelse och ledning har en lång och unik erfarenhet från prospekterings- och gruvindustrin. Två av styrelseledamöterna var med och utvecklade Kevitsafyndigheten i finska Lappland, som 2008 såldes till First Quantum Minerals för cirka 2,3 miljarder SEK (CAD/SEK, kurs per september 2023). Fyndigheten i Kevitsa är en av de största mineralupptäckterna någonsin i Finland. Idag ägs och drivs Kevitsagruvan av svenska Boliden.

Metallpriserna för guld och koppar är på historiskt höga nivåer

  • Övergången till grön energi och elektriska fordon har ökat den globala efterfrågan på koppar samtidigt som världens kopparproduktion är begränsad. Det har lett till att kopparpriset nu befinner sig på historiskt höga nivåer.
  • Det globala inflationstrycket har även handlat upp guldpriset till historiskt höga nivåer i både USD och EUR.

Attraktiv affärsmodell

  • Arctic Minerals affärsmodell är att lokalisera och utveckla mineralfyndigheter i Norden.
  • Potentiella fyndigheter kommer senare att säljas till större gruvbolag eller så kan hela Bolaget komma att säljas.

Arctic Minerals verkar i geologiskt mycket attraktiva områden

  • Arctic Minerals verkar i geologiskt högintressanta områden i Finland och Norge.
  • Norra och centrala Finland är för närvarande ett av de mest geologiskt attraktiva områdena globalt för mineralprospektering.
  • Arctic Minerals har idag en attraktiv prospekteringsportfölj med koppar-, guld-, molybden- och bly-zink-silverprojekt i Finland och Norge.

Fokuserat arbete till låg kostnad

  • Arctic Minerals håller begränsade fasta kostnader så att Bolagets kapital kan användas till mineralprospektering.

Arctic Minerals nuvarande fokus

  • Under 2023 och 2024 fokuserar Arctic Minerals på att vidareutveckla Bolagets lovande guld- och kopparprojekt i Finland och Norge till säljbara fyndigheter.

VD Risto Pietilä kommenterar 

Under 2023 befinner sig både guld- och kopparpriserna på historiskt höga nivåer i både USD och EUR. Arctic Minerals är väl positionerat med en attraktiv och mångsidig prospekteringsportfölj av koppar-, guld-, molybden- och bly-zink-silver-mineralprojekt i Finland och Norge. Mest utvecklat är guld-kopparprojektet Bidjovagge i Norge vid den tidigare aktiva Bidjovaggegruvan.

Arctic Minerals har en mycket attraktiv affärsmodell, vi lokaliserar och utvecklar mineralprojekt. Potentiella fyndigheter kommer senare att säljas till större gruvbolag eller så kan hela bolaget komma att säljas. Vår styrelse och ledning har också en unik erfarenhet av att utveckla och sälja mineralfyndigheter. Ordförande Peter Walker och vice ordförande Krister Söderholm utvecklade Kevitsa nickel-koppar-PGM-gruva i finska Lappland innan den såldes till First Quantum Minerals 2008 för cirka 2,3 miljarder kronor.

Under 2023 och 2024 fokuserar vi nu på att vidareutveckla våra lovande guld- och kopparprojekt i Finland och Norge till säljbara mineralfyndigheter.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Risto Pietilä, vd
(+35) 840 029 3217
[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, molybden och batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2023, kl 09.45.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]