Arctic Minerals planerar nytt borrprogram för Bidjovagge guld-kopparprojekt i Norge till följd av en positiv politisk utveckling i Norge

Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") kan meddela att det nyligen har skett en positiv politisk utveckling i Norge som Bolaget anser vara till stor hjälp för Bolagets guld-kopparprojekt Bidjovagge i Norge. Som ett resultat planerar Arctic Minerals ett nytt borrprogram för att påvisa ytterligare mineralisering.

Positiv politisk utveckling i Norge

I februari 2024 deltog Norges handels-, industri- och fiskeriminister Jan Christian Vestre i Sápmi Business Conference i Kautokeino, kommunen där Bidjovagge-projektet ligger. Vid konferensen enades den norska regeringen i samarbete med Sametinget om att ta fram en färdplan för samiskt näringsliv. Syftet är att uppmuntra näringslivsutveckling i de samiska områdena för att skapa hållbara lokalsamhällen.

På konferensen bjöd minister Vestre in företag att lämna sina förslag till näringslivsutveckling i samiska områden som Kautokeino. Arctic Minerals planerar nu att inom en snar framtid överlämna sin plan för utvecklingen av guld-kopparprojektet Bidjovagge till regeringen. När gruvan i Bidjovagge senast var i drift (1985-1991) sysselsattes cirka 150 personer, varav de flesta var norska och cirka en tredjedel med samisk bakgrund. Bidjovaggegruvan var också den största skattebetalaren i Kautokeino kommun. Bolaget tror att i det nya politiska klimatet kan en Bidjovagge-gruva återigen bli en viktig del av lokala ekonomin i Kautokeino.

I mars 2024 undertecknade Norge också ett samförståndsavtal med EU för att lansera ett strategiskt partnerskap för att utveckla hållbara landbaserade råvaror och batterivärdekedjor. Detta följer på det nyligen antagna EU:s lag om kritiska råvaror, som kommer att kräva att minst 10 procent av EU:s kritiska råvaror (inklusive koppar) måste brytas inom EU.

Nytt borrprogram planerat till sommaren 2024

Givet den positiva politiska utvecklingen planerar Arctic Minerals nu ett nytt borrprogram vid Bidjovagge, planerat att äga rum sommaren 2024. Borrprogrammet kommer att inriktas på den västra delen och även den norra delen av den geologiska antiklinalstrukturen som är värd för mineraliseringarna i Bidjovagge. Historiska borrningar i dessa områden har påvisatexceptionellt höga halter av guld, såväl som höga halter av koppar (pressmeddelande 17 mars 2022). Syftet med det nya borrprogrammet är att identifiera ytterligare områden med mineralisering samt att påvisa kontinuitet mellan borrhålen.

Om Bidjovaggeprojektet

Bidjovagge-förekomsterna kan beskrivas som så kallade "brownfield" guld-koppar-malmer och förekomsterna är belägna cirka 40 kilometer norr om Kautokeino by i Nordnorge. Vid Bidjovagge har malmbrytning skett under perioderna 1971-1975 och 1985-1991, både som dagbrottsbrytning och som underjordsbrytning. Den 15 december 2021 publicerade Arctic Minerals en uppdaterad malmberäkning, där mineraltillgången i klassen indikerad hade ökat till 3,3 miljoner ton, med genomsnittshalterna 1,27 gram per ton guld och 0,97% koppar. I Bidjovagge har också påvisats områden med signifikanta kobolt- och telluriumhalter, se pressmeddelandet 17 januari 2022. Arctic Minerals anser att fortsatt prospektering kan leda till en signifikant ökning av mineraltillgången i Bidjovagge.

Vd Risto Pietilä kommenterar

Vi är mycket uppmuntrade av den senaste politiska utvecklingen i Kautokeino-regionen. Detta följer på att den norska mineralmyndigheten i januari 2024 även förlängde våra äldsta utvinningstillstånd för Bidjovagge. Vi kommer nu att möta upp den norska regeringens inbjudan och lämna förslag för den ekonomiska utvecklingen för Kautokeino-regionen. Parallellt planerar vi även ett nytt borrprogram, vilket vi bedömer kommer kunna resultera i en ökning av mineraltillgången och upptäckten av ytterligare mineraliseringar vid Bidjovagge.

Certified Advisor

UB Corporate Finance Ab i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Risto Pietilä, vd
(+35) 840 029 3217
[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter guld, koppar, molybden och batterimetaller i Norden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2024, kl 09.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]