ARCTIC MINERALS HAR INDENTIFIERAT ETT TREDJE BORROBJEKT, INGÅTT AVTAL ANGÅENDE MARKMÄTNINGAR OCH HAR ANSÖKT OM ETT ANDRA MALMLETNINGSTILLSTÅND I VIHANTI-OMRÅDET I FINLAND.

Arctic Minerals har nyligen informerat att bolaget har identifierat de två första objekten för kärnborr-ning inom det gällande förbehållsområdet i Vihanti. 1 mars informerade bolaget att den första ansök-ningen angående ett malmletningstillstånd i samma område och täckande dessa objekt hade lämnats.

Bolaget har nu identifierat ett tredje borrobjekt, Kuuhkamo.

Kuuhkamo, beläget ca 5km söder om den nedlagda Vihanti-gruvan har tidigare undersökts av Outokumpu Oy på 1980-talet och GTK 20 år senare. De bästa malmskärningarna vid kärnborr-ningarna då var 11.2 meter hållande 4.5% zink och 0.2 % koppar samt 16.7 meter med zinkhalten 3.9%. I Outokumpu-rapporten ansågs malmskärningarna vara de bästa sedan upptäckten av Vihantimalmen på 1960-talet.

Det första borrobjektet, kallat Vihanti deep, indentifierades på basen av tolkning av seismiska under-sökningar utförda och sammanställda av Geologiska forskningscentralen (GTK). Dessa mätningar visar en klar seismisk anomali belägen på ett djup av ca 1 km sydväst om den nedlagda Vihanti-gruvan i fortsättningen av kända malmkroppen mot djupet. Anomalin är sådan som kan förväntas vid närvaro av massiv sulfidmalm.

Vilminko, det andra borrobjektet är beläget 10 km öster om fd Vihanti-gruvan. I detta område borrade Outokumpu Oy och GTK på 1970- och 1980-talen. Arctic Minerals har nu utfört modellering / tolkning av de gravimetriska mätningarna, varvid upptäcktes borrobjektet strax under det tidigare borrade området.

Arctic Minerals har nu ingått avtal med en erfaren entreprenör för att utföra geofysiska markmät-ningar för att lokalisera optimala borrplatser. Markmätningarna inkluderar gravimetritriska, magne-tiska och elektromagnetiska mätningar.

Arctic Minerals har 26 mars 2019 lämnat en ny ansökning gällande ett malmletningstillstånd i Vihanti-området till myndigheten Tukes. Ansökningen täcker objekt som inte ingick i den första ansökningen om malmletningstillstånd i Vihanti-området.

Certified Advisor

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North, Stockholm under handelsbeteckningen "ARCT".

26 mars 2019

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
[email protected]

eller

Risto Pietilä
Prospekteringschef
Arctic Minerals AB
(+358) 400 293217
[email protected] 

Om Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. För närvarande har Bolaget förbehåll för prospektering på totalt 4656 km2 i mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet och i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skifferbältet. Vidare har Bolaget mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar- och guldgruvan i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 mars 2019 09.00.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]