Arctic Minerals har identifierat ny prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Kiiminki-området i Finland och ett första objekt är identifierat för kärnborrning

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North, Stockholm, "ARCT") har nöjet att informera att Bolaget har identifierat ett nytt område med prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Finland. Bolaget har därför ansökt om ett förbehåll för prospektering täckande ett område på 802 km2 i Kiiminki-området, beläget nordost om staden Uleåborg i Finland. Bolaget har också identifierat ett första objekt för kärnborrning i detta område.

Bolaget har som mål att främst hitta kobolt- och kopparförekomster men området har också en god potential att innehålla förekomster med zink, bly och guld.

Kobolt är som känt en viktig metall för batterier, speciellt i litium-jon-typens batterier och också i andra batterier i tex eldrivna fordon. Koppar används också i sådana batterier, liksom i elektriska motorer och i kablar i både eldrivna och andra fordon och maskiner. Användningen av zink i batterier är välkänt, både i alkalibatterier och i zink-luft batterier.

Bolaget har identifierat Kiiminki-områdets potential genom detaljerade studier av geokemiska, geofysiska och annan geodata tillgängliga på GTK (Geologiska forskningscentralen i Finland). Endast en begränsad prospektering har utförts i Kiiminki-området i modern tid men i området finns rikligt med geokemiska kobolt-, koppar-, zink-, bly- och guldanaomalier. Orsakerna till dessa anomalier har inte hittils kunnat förklaras.

Speciellt ett område inom det sökta förbehållet i Kiiminki visar en tydlig geokemisk kobolt-koppar-anomali, som sammanfaller med en magnetisk anomali. Denna anomali har valts till bolagets första objekt för kärnborrning. Prospekteringen kommer under årets fältsäsong att fokuseras på att identifiera också andra borrobjekt.

29 april 2019

Certified Advisor

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North, Stockholm under handelsbeteckningen "ARCT".

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
[email protected] 

eller

Risto Pietilä
Prospekteringschef
Arctic Minerals AB
(+358) 400 293217
[email protected] 

Om Arctic Minerals AB

Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. Bolaget har från förut förbehåll för prospektering på 2353 km2 i mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet, där också ansökts om två malmletningstillstånd på 24 km2. Vidare har Bolaget i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skifferbältet, förbehåll täckande 2772 km2. Totalt alltså, inkluderat Kiiminkiförbehållet, har bolaget därmed förbehåll täckande 5927 km2 .Bolaget har också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar-guldgruvan i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 april 2019 kl. 08.30.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]