MAR

Arctic Minerals erhåller bekräftelse om positivt resultat från Rio Tintos due diligence för joint venture-avtalet

Rio Tinto Mining and Exploration Limited, ett dotterbolag inom Rio Tinto-koncernen, har bekräftat till Arctic Minerals att deras due diligence beträffande det ömsesidiga joint venture-avtalet nu är slutförd med ett positivt resultat.

Kommentar från Arctic Minerals vd, Jonatan Forsberg

Vi är glada över att Rio Tinto nu bekräftat att villkoren för vår gemensamma joint venture nu är uppfyllda. Genom avtalet har Arctic Minerals nu finansiering för ett omfattande prospekteringsarbete i Peräpohja. Rio Tinto är en av världens största och mest respekterade gruvkoncernen, vilket borgar för hög kvalité i vårt gemensamma joint venture-projekt, säger Arctic Minerals vd Jonatan Forsberg i en kommentar.

Joint venture-avtal enligt earn-in principen

21 januari 2020, meddelade Arctic Minerals att Bolaget hade ingått ett joint venture-avtal enligt earn-in principen med Rio Tinto. Avtalet ger Rio Tinto möjligheten att förvärva upp till 51% av vissa av Arctic Minerals prospekteringstillgångar i Peräpohja skifferbälte i norra Finland, genom att investera totalt 4 miljoner dollar (USD) under tre år från undertecknandet av avtalet. Rio Tinto kan öka sitt ägande till 75% genom att investera ytterligare 5 miljoner dollar (USD) under en därpå följande tvåårsperiod. Då Rio Tintos ägande har uppnått 75% kan bägge parter behålla sin ägarandel genom att finansiera ytterligare prospekteringskostnader på pro rata-basis alternativt välja att bli utspädd pro rata. Avtalet var avhängigt en due diligence från Rio Tinto. Rio Tinto har nu bekräftat till Arctic Minerals att man har slutfört en due diligence med ett positivt resultat.

Kopparprospekteringsprojektet i Peräpohja-området

Geologin i Peräpohja-området i södra finska Lappland visar många likheter med geologin i det så kallade "Kopparbältet" i Zambia, ett av världens viktigaste produktionsområden av koppar och också av kobolt. Huvudmålet med Arctic Minerals prospektering i Peräpohja är att hitta en malmsort kallad "SSC" (Stratiform Sediment-hosted Copper), vilken är typisk för Kopparbältet i Zambia.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi, +358 40 516 1400) är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, VD

+46 (0) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.

För närvarande har Arctic Minerals malmletningstillstånd i Brahestad-Ladoga malmbältet i mellersta Finland och har ansökt om ett malmletningstillstånd i Peräpohja skifferbälte i norra Finland. Vidare har Koncernen även förbehåll för prospektering i Peräpohja skifferbälte, i Kiiminki skifferbälte nordost om Uleåborg, Paasivaara nordost om Kemi och i mellersta finska Lappland. Arctic Minerals innehar också mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge guld-koppar-gruvan i Finnmark i Nordnorge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj, 2020, kl 11.10.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]