ARCTIC MINERALS AB HAR ANSÖKT OM ETT MALMLETNINGSTILLSTÅND I VIHANTI, OCH HAR BEVILJATS TVÅ NYA FÖRBEHÅLL/RESERVATIONER I PERÄPOHJA I FINLAND

Arctic Minerals har tidigare informerat att Bolaget har identifierat de första objekten för kärnborrning i Vihanti-reservationen i Finland. Förbehållet/reservationen är belägen söder om den nedlagda Vihanti zinkgruvan, sydost om Brahestad.

Arctic Minerals har nu fått tillgång till både historiska och senaste undersökningsresultaten i Vihanti-området, inkluderande geofysik, geologi och kärnborrning, utfört av andra bolag och Geologiska forskningscentralen (GTK). Baserat på en noggrann evaluering av data, kombinerat med ny geofysisk tolkning, har Bolagets ledning identifierat de första lovande borrobjekten. Under 2019 skall bolaget låta utföra markgeofysiska mätningar för att lokalisera de mest optimala borrplatserna. Arctic Minerals har 1 mars 2019 lämnat en ansökan om malmletningstillstånd till Tukes, tillstånds-myndigheten i Finland, täckande dessa målområden och kommande objekt för kärnborrning.

Arctic Minerals har tidigare också informerat om lovande resultat från provtagningar av hällar och lösblock i Peräpohja skifferbälte under fältsäsongen 2018. Observad karaktäristika i mineralise-ringarna styrker bolagets uppfattning att Peräpohja skifferbälte uppvisar stora likheter med Koppar-bältet i Zambia. Som ett resultat av detta har bolaget ansökt om och blivit beviljad två nya reserva-tioner, kallade Lumi-aapa och Kivilompolo. Bolagets sex reservationer i Peräpohja skifferbälte täcker nu ett område på totalt 2 699 km2.

Certified Advisor
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Övrigt
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North, Stockholm under handelsbeteckningen "ARCT".

1 mars 2019

För ytterligare information, se Bolagets hemsida på www.arcticminerals.se  eller kontakta:

Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
[email protected] 

eller

Risto Pietilä
Prospekteringschef
Arctic Minerals AB
(+358) 400 293217
[email protected] 

Om Arctic Minerals AB
Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. För närvarande har Bolaget reserveringar för prospektering på totalt 6 964 km2 i mellersta Finland i det s.k. Brahestad-Ladoga malmbältet och i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skifferbältet. Vidare har Bolaget mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar- och guldgruvan i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2019 kl. 10.00.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]