Arctic Gold investerar i Botnia Exploration Holding samt föreslår en nyemission av aktier

I avvaktan på att Kommunstyret i Kautokeino är uttalat positiv till att Arctic Gold fortsätter med sin konsekvensutredning om gruvdrift i Finnmark har Styrelsen i Arctic Gold fattat beslut om en ny strategi. Arctic Gold avser att investera i andra bolag som Arctic Gold bedömer ha en särskilt positiv utveckling. 

Som en följd av detta har Arctic Gold förvärvat 2 miljoner aktier i Botnia Exploration Holding AB till en kurs av 2,40 kr. Förvärvet är gjort utanför marknaden. Styrelsen föreslår att förvärvet finansieras med ett brygglån om 4,8 mkr vilket i sin tur återbetalas med en del av en nyemission om 8,6 mkr riktad till befintliga aktieägare. Detta innebär en emission där en innehavd aktie ger rätt att teckna en ny aktie till en kurs av 0,40 kr.

Beslutet om nyemissionen kommer att fattas på årsstämman den 23 maj 2017 och teckningstiden kommer att påbörjas därefter. Bolagets huvudägare stöder emissionen.

19 april 2017

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund
Verkställande Direktör
073 62 00 997
[email protected]
www.arcticgold.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Norge.

Denna information är sådan information som Arctic Gold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 kl. 17:30 CET.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]