Arctic Gold förvärvar Norrbotten Exploration genom apportemission

Arctic Gold AB ("Arctic Gold") har glädjen att publicera att bolaget ingått ett Letter of Intent med huvudägarna i Norrbotten Exploration AB ("Norrbotten") att förvärva Norrbotten genom en apportemission.

Norrbotten är ett privatägt svenskt bolag inriktat på prospektering av koppar, zink och guld i Finland. Syftet är att de två bolagen tillsammans skapar ett 50/50-ägt bolag, där Arctic Gold, som är noterat på Nasdaq First North förvärvar Norrbotten genom en apportemission om 21 557 970 aktier i Arctic Gold. När transaktionen är genomförd har Arctic Gold därmed 43 115 942 utestående aktier.

Förvärvet är villkorat av godkännande av Arctic Golds extra bolagsstämma, som styrelsen i Arctic Gold AB kommer att kalla till inom de kommande veckorna. Bolagsstämman föreslås i samband med förvärvet av Norrbotten även besluta att Arctic Gold ändrar namn till Arctic Minerals AB. Vidare kommer Arctic Golds valberedning inom kort att presentera en ny styrelse för bolagstämman att pröva.

Norrbotten fokuserar på att finna stora fyndigheter av koppar, zink och även guld i Finland. Man har där reservationer om nästan 6 000 km2 redan godkända eller under ansökan. Reservation är i Finland ett första steg före inmutning, som till en begränsad kostnad möjliggör undersökning av områden, vilka man bedömer potentiellt malmbärande. Norrbottens fokus är Raahe-Ladoga bältet, ett malmbälte som sträcker sig genom centrala Finland och innehåller gruvor såsom Pyhäsalmi, Finlands näst största koppargruva samt den numera utbrutna stora Vihanti zink-koppar-bly-silver gruvan. Norrbotten har 3 137 km2 godkända reservationer i detta malmbälte.

Därutöver har Norrbotten 2 661 km2 godkända reservationer i Peräpohja bältet norr om Kemi. Här har man under sommarens arbete funnit ett flertal block, med koppar längs en 50 km lång linje. Norrbotten tror också på en potential för guld fyndigheter liknande de höggradiga och stora fyndigheterna i Rompas i den östra delen av Peräpohja bältet.

Norrbotten grundades av Peter Walker från England, en välkänd geolog och entreprenör inom gruvindustrin och John Pedersen, geolog från Danmark. Peter Walker var tidigare grundare och CEO i Scandinavian Minerals Ltd, vars aktier var listade på Torontobörsen. John Pedersen var dess tekniske direktör. Tillsammans utvecklade de Kevitsa, den idag största nickel, koppar, platinagruvan i Finland, belägen i "mid Lapland belt" i norra Finland. Krister Söderholm blev under tiden VD i bolaget. Mellan åren 2004 till 2008 drog Peter Walker in ca 100 mill. CAD för utvecklingen av Kevitsafyndigheten. År 2008 köpte First Quantum Minerals Ltd fyndigheten för 281 mill. CAD och startade gruvverksamhet. 2016 köpte Boliden Kevitsa av First Quantum för 712 mill. USD.

"Kopparpriset är det högsta på 3 år. Zink har just passerat en 10-årig topp. Med metallpriser som nu visar på att efterfrågan på både koppar och zink stiger är det rätt att satsa på prospektering. Det är klart att framtiden behöver metaller och att då få arbeta med Peter Walker och hans kontaktnät av de mest erfarna inom området är en fantastisk utmaning för oss" säger Tord Cederlund, VD i Arctic Gold. "Det kompletterar också mycket väl vårt engagemang i Norge".

Peter Walker, ordförande in Norrbotten säger "Norrbotten är glad att åter kunna fokusera sina ansträngningar på prospektering i Finland som vi känner väl. Att få samverka med Arctic Gold ger oss en utmärkt partner i genomförandet av den stora potential för prospektering, som Finland erbjuder särskilt för koppar och zink".

Förvärvet Arctic Gold AB har, villkorat av bolagsstämmans godkännande och övriga villkor för transaktionen, ingått en avsiktsförklaring om förvärv med Norrbottens 5 största ägare - Longbow Resources Ltd, Peter Walker, John Pedersen, Peter Wulff samt Nation Oy - vilka tillsammans äger 75,0 procent av aktiekapitalet. Resterande 25,0 procent är fördelade på 38 aktieägare, vilka kommer att erbjudas att byta sina aktier i Norrbotten mot aktier i Arctic Gold på samma villkor som huvudägarna. Arctic Gold bedömer att samtliga aktieägare kommer att acceptera erbjudandet och att transaktionen kommer att vara fullbordad inom två månader.

Arctic Gold AB har 21 557 972 utestående aktier. Köpeskillingen för samtliga aktier i Norrbotten utgörs av 21 557 970 nyemitterade Arctic Gold aktier i en apportemission.

7 september 2017

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:

Tord Cederlund
Verkställande Direktör
073 62 00 997
[email protected]
www.arcticgold.se
eller
Peter Walker, Chairman of Norrbotten AB
+44 771 722 3909

Denna information är sådan information som Arctic Gold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl. 09.00 CET.

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Norge.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]