Arctic Gold är nu Arctic Minerals

Bolagsverket har nu registrerat de beslut, som togs vid den extra bolagsstämman den 8 november. Då beslöts, som tidigare meddelats att Arctic Gold AB i samband med förvärvet av Norrbotten Exploration AB ändras till Arctic Minerals AB.

Avsikten med namnändringen är att betona att den framtida prospekteringen kommer att inriktas på att finna brytvärda fyndigheter av koppar och zink vid sidan om det fortsatta intresset för guld. Bolagets stora reservationer i Finland kompletterar då det tidigare engagemanget i Norge där guldfyndigheten i Bidjovagge i Finnmark fortsatt utgör en väsentlig tillgång.

Styrelsen består nu av Peter Walker, ordförande, Claes Levin, Hanne Markussen Eek, John Pedersen samt Krister Söderholm med Torsten Börjemalm som suppleant.

Antalet aktier har i och med förvärvet av Norrbotten Exploration AB ökats och uppgår till 43 115 942 st. Aktiens kortnamn på First North är fortsatt ARCT.

"Vi är mycket glada att samgåendet nu har skett" säger Peter Walker ordförande i Arctic Minerals AB. "Vi ser fram emot en spännande resa med utforskningen av de mineralkritiska områden där bolaget idag har nästan 6 000 km2 reservationer i mellersta och norra Finland."

Peter Walker var grundare och VD i det bolag, Scandinavian Minerals Ltd, som tidigare utvecklade den fyndighet som idag är en av Finlands största gruvor, Kevitsagruvan.

4 december 2017

För ytterligare information kontakta
Tord Cederlund, VD eller
+46 73 6200 997 eller
Peter Walker, Ordförande
+44 771 722 3909


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]