Pressmeddelanden

MAR
Arctic Minerals genomför en riktad emission om sammanlagt cirka 5,3 MSEK Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid Bolagets extra bolagsstämma den 17 november 2022, besluta...
MAR
Arctic Minerals carries out a directed share issue of approximately SEK 5.3 million The board of directors of Artic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" or the "Company") has resolved, with the support of the authorization obtained at the Company's extraordinar...
Bokslutskommunniké för helåret 2022 Styrelsen i Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", "Bolaget" eller "Moderbolaget" och med dess dotterbolag "Koncernen") (Styrelsen) avger härmed bokslutskommuniké för helå...
Year-end report for the full year (January - December) 2022 The Board of Directors of Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals", the "Company" or the "Parent company" and together with its subsidiaries the "Group") (the "Board") hereby...
MAR
Arctic Minerals utser Risto Pietilä till ny vd Styrelsen i Arctic Minerals har utsett Risto Pietilä till ny vd för Koncernen.
MAR
Arctic Minerals appoints Risto Pietilä as new CEO The Board of Directors of Arctic Minerals has appointed Risto Pietilä as new CEO of the Company.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA

Årsstämman hålls under juni 2023.

Halvårsrapport 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]