REG

Uppstickaren Accumeo, som demokratiserar investeringar i onoterade aktier, stärker sin styrelse med kompetens från Swedbank


Med 4 framgångsrika kapitalanskaffningar sedan lanseringen i november 2021 har Accumeo snabbt etablerat sig som en av Sveriges snabbaste växande plattformar för equity crowdfunding. Med nya styrelseledamoten Monica Elgemark tar Accumeo nu sats för vidare expansion.

Monica Elgemark är sedan tidigare ansvarig för den digitala tillväxten på Swedbank som Head of Digital Growth, och dessförinnan har hon bl.a. ansvarat för marknadsföring och försäljning hos Nordnet som Head of Marketing and Sales.

"Att möjliggöra och utveckla entreprenörskap genom att sammanföra företag som behöver få in kapital, med de som vill investera och vara med från ett tidigt skede i tillväxtföretag, ser jag som en viktig nyckel för framgång och en win-win. Accumeo har ett nytänkande angreppssätt och har tagit en inkluderande position på marknaden där Accumeo verkligen skapar värde för både företagare och investerare; små som stora." - Monica Elgemark

Markus Öberg

[email protected]

Accumeo är en plattform som möjliggör för tillväxtbolag att ta in kapital genom att emittera aktier till privatpersoner. Investerarna blir aktieägare i bolagen och får en möjlighet att rösta på bolagsstämmor, ta del av utdelningar och överskott från eventuella försäljningar eller noteringar av bolagen.

Om Accumeo

Prenumerera

Få löpande information från Accumeo via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat