GOKAP Invest AB tar in kapital för nya investeringar genom gräsrotsfinansiering på accumeo.com

Vill du investera i onoterade tillväxtbolag och samtidigt få en god riskspridning? Nu finns möjligheten att genom accumeo.com bli delägare. GOKAP Invest investerar i innovativa, onoterade bolag med målet att generera en god avkastning för sina aktieägare.

GOKAP Invest bildades i januari 2018 och har sedan dess gjort 17 investeringar, varav ett innehav har sålts av genom en publik IPO - Monivent, som arbetar med andningsstöd för nyfödda bebisar. Avkastningen för försäljningen uppgick till 63 procent och värdeökningen för resterande portföljbolag summeras till i genomsnitt 32 procent sedan initial investering.

Nu vill GOKAP ta in ytterligare kapital genom en nyemission för att kunna utöka sin bolagsportfölj. Teckningstiden löper fram till den 17 december 2021 och emissionsbeloppet är max 10 miljoner kronor.

GOKAP investerar i många branscher - allt från läkemedel till blockchain

GOKAP investerar i många olika branscher, med exempelvis flera innehav inom Life Science och läkemedel. Ett av portföljbolagen erbjuder en effektiv cancerbehandling mot långt gången blåscancer och ett annat av bolagen erbjuder en behandlingsmetod mot alkoholberoende.

GOKAP investerar även i andra branscher. Ett av innehaven är Zeptagram, ett bolag som ger musikproducenter möjlighet att sälja av sina immateriella rättigheter genom blockchainteknik.

En möjlighet att sprida sina investeringar bland spännande onoterade bolag

Investeringarna ska bidra till att dessa innovativa onoterade bolag kan utvecklas och att deras tillväxtpotential kan tillvaratas - samtidigt som GOKAP har möjlighet att generera avkastning på sina investeringar.

Det är få aktieägare som har möjlighet att gå in med stora belopp i flera bolag onoterade bolag. Genom en investering i GOKAP ges du som delägare en möjlighet att få exponering mot en portfölj av innovativa onoterade bolag.

Långsiktig investering i bolag som förväntas ge god avkastning på sikt

GOKAP agerar med en långsiktig strategi i innovativa företag som man bedömer kommer generera en god avkastning på sikt. Avyttring sker genom att delar av eller hela innehavet säljs av privat alternativt genom en notering på börsen.

GOKAP Invest bildades i januari 2018 och har sedan dess gjort 17 investeringar, varav ett innehav har sålts av genom en publik IPO - Monivent, som arbetar med andningsstöd för nyfödda bebisar. Avkastningen för försäljningen uppgick till 63 procent och värdeökningen för resterande portföljbolag summeras till i genomsnitt 32 procent sedan initial investering.


Om Accumeo

Prenumerera

Få löpande information från Accumeo via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat