20-åringar startar plattform där privatpersoner kan köpa aktier i tillväxtbolag

Oden Vallien, Markus Öberg och Hugo Friman lanserar Accumeo AB. Accumeo är en plattform där tillväxtbolag kan resa kapital genom att emittera aktier till privatpersoner samt professionella investerare genom så kallad equity crowdfunding, d.v.s. gräsrotsfinansiering där man erhåller aktier i bolaget man stöttar.

Accumeo är en plattform som möjliggör för tillväxtbolag att ta in kapital genom att emittera aktier till privatpersoner. Investerarna blir aktieägare i bolagen och får en möjlighet att rösta på bolagsstämmor, ta del av utdelningar och överskott från eventuella försäljningar eller noteringar av bolagen. Accumeo kommer som första plattform i världen erbjuda "klassisk finansiering" genom traditionella ankarinvesterare, "modern finansiering" genom equity crowdfunding samt "framtida finansiering" genom blockchain-baserad tokenized crowdfunding.

Då nya EU-direktiv träder i kraft november 2021, förväntas den unga men snabbt växande marknaden för crowdfunding att växa exponentiellt. Det finns ett stort uppdämt behov av effektiva, smarta och moderna finansieringsverktyg - särskilt efter Covid. Accumeo riktar sig initialt enbart till svenska privata och publika aktiebolag men då crowdfunding är ett globalt fenomen är bolaget redan i dialog med partners inför internationalisering.

Plattformen lanseras i november 2021.

Varför behövs Accumeo?

Ett skäl till att Accumeo har startats är för att ge tillväxtbolag bättre tillgång till kapital. I dag tar det ofta lång tid för mindre bolag att anskaffa riskkapital och det kan vara svårt att få lån av banker och kreditinstitut. Mellan sig har grundarna bred erfarenhet av finansiella tjänster såväl som startupscenen.

"Accumeo föddes ur tanken att inga goda idéer eller innovativa bolag ska falla offer för finansieringsgapet. I dag är det alldeles för svårt för bolag som vill expandera att hitta kapital", säger Oden Vallien, VD för Accumeo.

En bärande tanke bakom Accumeo är att göra nyemissioner mer tillgängliga för allmänheten. Idag blir små investerare ofta utslagna tidigt i investeringsrundorna och får därmed sällan ta del av de mest lukrativa bolagsresorna.

"Vår uppfattning är att investerare har haft för dålig tillgång till nyemissioner i de mest lovande bolagen. Ett viktigt mål med vår plattform är att fler ska få möjlighet att bli aktieägare i spännande bolag", säger Markus Öberg, COO.

I bolagets styrelse sitter bland annat Daniel Daboczy, grundare av FundedByMe, Håkan Nyberg, tidigare VD för Nordnet samt Michael Lindström, chef för Corporate Finance på GCF.

Lund den 28 oktober 2021

Oden Vallien
Founder & CEO

Markus Öberg
Founder & COO

Hugo Friman
Founder & CFO


Om Accumeo

Webbplats
www.accumeo.com

Prenumerera

Få löpande information från Accumeo via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat