Prospektläge i Willak AB (publ.)

Willak har ökat marknadsbearbetningen eftersom den nya tillverkningslinan kan tas i bruk. Den ena av de två produktionslinorna kan tas i drift inom kort. Det innebär en stor kapacitetsökning.

I prospektslistan där offerter har skickats finns projekt i olika skeden men tillsammans utgör de ett värde av 33MSEK.

Prospektlistan visar samtidigt på Willaks möjligheter i en marknadssituation som i ett större perspektiv är sjunkande och begränsad. Stat och myndigheter jobbar på flera stödprogram för att upprätthålla ett byggande som motsvarar ett underskott i framförallt billiga hyresrätter.

"- Jag är förhoppningsfull till att vi kommer kunna teckna kundkontrakt till större värden och volym nu när vi delvis kan ta produktionslinan i drift. Hitintills har vi fått göra flertalet moment manuellt, vilket är tidsödande och begränsar volymen avsevärt.", Martin Axelsson VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Informationen publicerad den 1 December 2022 kl. 11:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger fler­bostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som till­sammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina till­verknings­metoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280