REGMAR

Bokslutskommuniké 2022

JULI-DECEMBER 2022

  • Intäkterna uppgick till 1,7MSEK (1,9)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,0)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8MSEK (-0,4)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,4MSEK (-2,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02SEK (-0,02)

JANUARI-DECEMBER 2022

  • Intäkterna uppgick till 2,9 MSEK (3,6)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 4,0MSEK(4,0)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,1MSEK (-2,2)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7,9MSEK (-6,1)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08SEK (-0,06)

VÄSTENLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

Processen med omvänt förvärv fortlöper. Under hösten har förhandlingar förts med två tänkbara tagare av Willaks börsplats. Den första är den partner vi har omskrivit i tidigare pressreleaser, senast 18 oktober 2022,  och den andra är ett nytt objekt. Processen att fortsätta hitta det optimala förvärvet fortskrider.  

VD-KOMMENTAR

Verksamheten 2022

Willak AB har under 2022 kommit så långt i utvecklingen av produktionslinan att man är framme vid utlastningsfunktionerna. En lång process där bolaget samtidigt levererar produkter.

Bostadsproduktionen i Sverige har gått ner och är i sjunkande. Däremot ser sig Willak en potential med flera kunder som är återkommande med projekt. Branschen är generellt drabbad men man bygger ett minimum i nyproduktion för att hålla verksamheten igång. Utöver dessa kunder avser vi att signera nya kunder. Vi har ett större antal offerter om totalt cirka 28 MSEK ute och hoppas vi kan stänga ett flertalet affärer under kommande året.

Willak har inlett och kommer fortsätta offerera och fakturera kunderna via bolag Utfack Sverige AB. Under året kommer Utfack Sverige AB införlivas och bli ett helägt dotterbolag till Willak. Det är ett led i transfereringen av verksamheten till ett nytt bolag. Alla aktiviteter är transparanta gentemot Willak.

Bolaget har fortsatt en mycket ansträngd likviditetssituation och behöver någon form av kapitaltillskott under våren.

"Vi ser fram emot att fortsätta leverera och hitta nya kunder och stänga och realisera de utestående offerterna till signade kontrakt. Gårdagens pressrelease avseende ny order till SEFAB i Norrköping är den första i år och förhoppningsvis finns det fler order att signa med SEFAB".

VD - Martin Axelsson 

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA

Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas bli publicerade fredagen den 31 mars.

WilLaks årsstämma kommer att äga rum den onsdagen 3 maj 2023 i bolagets lokaler.

RAPPORTTILLFÄLLEN

Halvårsrapport: fredagen 25 augusti 2023.

Den kompletta rapporten på Bolagets hemsida

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offent­liggörande den 24 februari 2023 kl. 08:30

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst fler­familjshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfacknings­väggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar kompo­nenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.


Om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Webbplats
www.willak.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från WilLak via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn WIL ISIN-kod SE0008964266

IR-Kontakt

Jan Axelsson Styrelseordförande [email protected] 070-9521280