WPTG visar fortsatt stark lönsam tillväxt under sista halvåret 2023

White Pearl Technologies Group's (WPTG) positiva resultat från första halvåret 2023 håller i sig och fortsätter in i andra halvåret. Koncernchef, Marco Marangoni, pekar på vinstökning som resultat av hög kostnadseffektivitet i en änden och organisk tillväxt i den andra. Marginalen för företagsgruppen förväntas nå upp till det finansiella målet med en vinstökning på mellan 12 til 14 procent för helåret, 2023.

Under första halvåret 2023 ökade omsättningen med över 48 procent, jämfört med andra halvåret 2022, och omsättningen översteg totalt 116 miljoner SEK H1 2023. Resultatet av WTPTG's organiska tillväxt överträffade målen och validerade ytterligare styrkan i WPTG:s affärsmodell.

2023 Finansiell måluppfyllelse

Helårsintäkten för 2023 uppskattas växa till nivåer som ligger i linje med trenden i den första halvårsrapporten. Vinstmarginalen väntas fortsatt vara sund och röra sig inom målintervallet 12 till 14 procent nettovinst för 2023.

- Vår väl utformade affärsmodell fortsätter att generera ökande intäkter i kombination med bättre marginaler, säger koncernchef Marco Marangoni. Vi har lanserat specialinriktade åtgärder för att optimera kostnadseffektiviseringen som i kombination med våra strategiska investeringar på tillväxt, är nyckeln till våra framgångar.

H2 Finansiell prestation

Förbättringen av vinstmarginalerna hittills i år kan till stor del tillskrivas, skärpta metoder för global kostnadshantering och effektiv delning av strategiska resurser genom globala leveranscenter. Den stadiga ökning av omsättningen överträffar de tidigaste förväntningarna för året. Fokus på att stärka den operativa effektiviteten genom att förbättra system och processer där det är genomförbart, har också bidragit positivt. Löpande kontroller leveransförmåga gör att man kan agera och åtgärda eventuell underleverans. En kontinuerlig konsolidering av de interna resurserna och ökad transparens minskar dubbelleveranser vad gäller teknik och arbetsflöden.

  • Global Talent Management 

Globala Delivery Center-modell ger tillgång till stora talangpooler på ett mycket kostnadsoptimerat sätt. WPTG har etablerat Global Delivery Centers i Indien, Sydafrika, Egypten och Zimbabwe som alla är bemannade med skickliga kompetenta medarbetare som säkerställer kvalitativ kapacitet för överkomliga lönekostnader. WPTGs omfattande arbetsstyrka och branschledande expertis inom energi- och energisektorerna förstärker positionen som attraktiv partner för digital transformation. 

  • Intäktsstabilitet

En betydande del av WPTG:s projektkontrakt är strukturerade som fleråriga avtal, vilket ger en förutsägbarhet för framtida intäktsströmmar. Eftermarknaden av underhåll och supporttjänster ger också förutsägbara och återkommande intäkter. 

  • Tillväxtkurva

En stark och växande efterfrågan på WPTG:s tjänster är fortsatt hög på alla marknader. Det pågår även ett kontinuerlig arbete med att vinna nya kontrakt och introducera nya lösningar som driver på ytterligare expansion. Målriktad M&A-verksamhet hjälper till att etablera WPTG i nya geografier med hög potential såsom Sverige, Förenade Arabemiraten, Sydostasien och Latinamerika. Med årliga affärsplaneringsprocesser förbereds utformningen av både kortsiktiga och medellånga insatser inom hela koncernen.

WPTG redovisar halvårs- och årsresultat. Nästa årsredovisning för räkenskapsåret 2023 är planerad att publiceras den 31 mars 2024.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2023 klockan 9.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Marangoni, VD, White Pearl Technology Group,

E-mail: [email protected], Telefon: +598 93 370 044

Jenny Öijermark, IR-Manager, White Pearl Technology Group,

E-mail: [email protected], Telefon +46 0707 340 804

White Pearl Technology Group's certified Adviser är Swedish North Point Securities AB. 

OM WHITE PEARL TECHNOLOGY GROUP

White Pearl Technology Group består av 28 företag som är verksamma inom informationsteknik. De är diversifierade IT-företag som säljer sina egna lösningar och produkter samt tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Koncernen har närvaro i trettio länder över hela världen. Koncernens verksamhet är för närvarande inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. www.whitepearltech.com


Om White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group är en koncern av bestående av ett flertal IT-bolag. Bolaget erbjuder, genom sina dotterbolag, ett brett utbud av IT-lösningar. Lösningarna används av ett flertal företagskunder inom olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även ett brett utbud av tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Störst verksamhet återfinns inom Afrika, Asien och Mellanöstern. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Historiska nyheter för White Pearl Technology Group hittar du här.

Webbplats
whitepearltech.com

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn WPTG B ISIN-kod SE0020203271 Certified Adviser Swedish North Point Securities AB