REGMAR

WPTG skriver avsiktsförklaring om förvärv av datatjänstleverantören - CynoTech

White Pearl Technology Group (WPTG) avser genomföra ett strategiskt förvärv av en majoritetsandel i CynoTech för 1,1 miljoner SEK i kontant betalning och aktier. Förvärvet och exakta villkor kommer att meddelas och slutföras inom en månad. Leverantören av datalagringslösningar och specialiserade IT-konsulttjänster är baserade i Sydafrika. CynoTech är värderat till 2,5 miljoner SEK och har en årlig omsättning på över sex miljoner SEK. Båda företagen gynnas av den här transaktionen, genom att integrera CynoTechs expertis i WPTGs tjänsteportfölj kan de än mer driva på den gemensamma tillväxten.

Förvärv har varit en grundläggande aspekt av WPTGs strategi sedan starten och är fortsatt fokus vid sidan av att skapa organisk tillväxt. WPTGs grundläggande affärskoncept är att erbjuda ett särskiljande utbud av teknologier och lösningar till kunder världen över med diversifiering som en central del av affärsmodellen som global ICT (information och kommunikationsteknologi) aktör, positionerad för den digitala eran.

Med förvärvet av CynoTech, får WPTG tillgång till ett team på tio specialiserade och kunniga IT-expert. WPTG får också tillgång till CynoTechs nästa generations dataerbjudanden och leveransplan, vilket bäddar för korsförsäljning av tjänster till deras globala kundbas på områden som energi, utrustning och smarta städer. Samtidigt kan CynoTech dra nytta av WPTGs regionala närvaro för att expandera bortom Sydafrika och in på de snabbväxande marknaderna i Mellanöstern och Afrika.

Med decennier av samlad och specialiserad expertis hjälper CynoTech kunder att designa och migrera datalagringsinfrastruktur, förbättra dataskydd, planera affärskontinuitet och underhålla skalbara system. Deras tjänster omfattar säkerhetskopiering och katastrofåterställning, molnoptimering, flytt av datacenter och löpande hantering av datatjänster. Den primära kundgruppen är koncentrerad inom banksektorn. CynoTech har partnerskap med ledande teknikleverantörer som IBM, Dell, Microsoft och ReaQta för AI-driven infrastruktur, säkerhet vid slutpunkter och produktivitetsverktyg. CynoTech kommer att forstätta att verka under eget varumärke, ledd av Alastair Barlow som vd och Priya Barlow som operativ chef. Ledningen strävar efter en årlig tillväxt på 30 procent.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2023 klockan 10.00 CET.

About CynoTech

CynoTech är baserat i Johannesburg, Sydafrika, och grundades 2019 som en leverantör av premium datalagringslösningar. Med bred erfarenhet driver CynoTech ett framgångsrikt kundorienterat företag. Företaget är till hundra procent ägt av svarta kvinnor och har uppnått nivån ett som B-BBEE-certififerat företag. CynoTech kombinerar ett ambitiöst ledarskap med strategiskt målfokus med ett kunnigt och passionerat team som säkerställer en ljus framtid, både för företaget såväl som kunderna. CynoTech omsätter över 6 miljoner per år. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Marangoni, VD, White Pearl Technology Group,

E-mail: [email protected], Telefon: +598 93 370 044

Jenny Öijermark, IR-Manager, White Pearl Technology Group,

E-mail: [email protected], Telefon +46 0707 340 804

White Pearl Technology Group's certified Adviser är Swedish North Point Securities AB. 

OM WHITE PEARL TECHNOLOGY GROUP

White Pearl Technology Group består av 28 företag som är verksamma inom informationsteknik. De är diversifierade IT-företag som säljer sina egna lösningar och produkter samt tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Koncernen har närvaro i trettio länder över hela världen. Koncernens verksamhet är för närvarande inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. www.whitepearltech.com


Om White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group är en koncern av bestående av ett flertal IT-bolag. Bolaget erbjuder, genom sina dotterbolag, ett brett utbud av IT-lösningar. Lösningarna används av ett flertal företagskunder inom olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även ett brett utbud av tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Störst verksamhet återfinns inom Afrika, Asien och Mellanöstern. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Historiska nyheter för White Pearl Technology Group hittar du här.

Webbplats
whitepearltech.com

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn WPTG B ISIN-kod SE0020203271 Certified Adviser Swedish North Point Securities AB