Delårsrapport Q2 2022

White Pearl Technology Group har korrigerat delårsrapporten för januari till juni 2023 som publicerades den 31 augusti klockan 9.50. Korrigeringarna är av redaktionell art och innehåller förtydligandena kring vilka perioder som avses i redovisningen.

Inga siffror som tidigare lämnats har korrigerats från det att rapporten publicerades den 31 augusti.

Läs den korrigerade delårsrapporten januari-juni 2023 som pdf här, eller på vår Investor web

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2023 klockan 9.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Marangoni, VD, White Pearl Technology Group,

E-mail: [email protected], Telefon: +598 93 370 044

Jenny Öijermark, IR-Manager, White Pearl Technology Group,

E-mail: j[email protected], Telefon +46 0707 340 804

White Pearl Technology Group's certified Adviser är Swedish North Point Securities AB.

OM WHITE PEARL TECHNOLOGY GROUP

White Pearl Technology Group består av 28 företag som är verksamma inom informationsteknik. De är diversifierade IT-företag som säljer sina egna lösningar och produkter samt tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Koncernen har närvaro i trettio länder över hela världen. Koncernens verksamhet är för närvarande inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. www.whitepearltech.com


Om White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group är en koncern av bestående av ett flertal IT-bolag. Bolaget erbjuder, genom sina dotterbolag, ett brett utbud av IT-lösningar. Lösningarna används av ett flertal företagskunder inom olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även ett brett utbud av tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Störst verksamhet återfinns inom Afrika, Asien och Mellanöstern. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Historiska nyheter för White Pearl Technology Group hittar du här.

Webbplats
whitepearltech.com

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn WPTG B ISIN-kod SE0020203271 Certified Adviser Swedish North Point Securities AB