Västsvensk Logistik första handelsdag

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Västsvensk Logistik") har idag (2018-01-29) upptagits till handel på AktieTorget under kortnamnet VASLOG.

Västsvensk Logistik AB ("Västsvensk Logistik") är ett nybildat fastighetsbolag, vars portfölj består av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten, som har tre hyresgäster, förvärvades under december 2017 och omfattas till största del av KappAhls centrallager, distributionscenter och huvudkontor. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 48 064 kvadratmeter och hyresavtalen har en genomsnittlig återstående löptid om 9,5 år. Den totala hyresintäkten för helåret 2018 estimeras till cirka 40 MSEK

Bolaget och fastigheten förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning. Arctic Securities har varit initiativtagare, arrangör samt finansiell rådgivare för transaktionen.

Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på aktietorget.se samt på vastsvensklogistik.se.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs i emissionen: 100 SEK per aktie
Utestående aktier: 2,45 miljoner

Arctic Group är en oberoende leverantör av finansiella tjänster med kontor i Oslo, Stockholm, Houston, New York och Rio de Janeiro. Arctic Securities AS är en investmentbank med ett norskt arv och en växande internationell närvaro. Verksamheten består av aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp, fusioner samt fastighetstransaktioner.

Hestia grundades 2007 och är först med att leverera fastighetsförvaltning med öppenhet och flexibilitet. Hestia har idag 200 medarbetare som levererar tjänster till fastigheter med en total yta på nästan 4 miljoner kvadratmeter belägna på 40-talet orter i Norden. Bland Hestias kunder finns bland andra Savills IM, Schroders, LO och Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Hestia ingår i Realia-koncernen som har 2 000 medarbetare i Norden och Baltikum.

Stockholm 2018-01-29

För mer information vänligen kontakta:

Lars Blanke, VD
+46 (0)709- 59 46 78
[email protected]

eller gå in på bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se


Om Västsvensk Logistik

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Webbplats
www.vastsvensklogistik.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn VASLOG ISIN-kod SE0010662437

IR-Kontakt

Maarit Nordmark VD [email protected] +46 (0)70- 688 63 83