Västsvensk Logistik AB:s (publ) anökan om avnotering godkänd

Spotlight Stock Market har godkänt Västsvensk Logistik AB:s ansökan om avnotering av Bolagets aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 23 september 2022.

Den 2 februari 2022 offentliggjorde Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") att försäljningen av samtliga aktier i Bolagets enda dotterbolag, Västsvensk Logistik Propco AB, ägare av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal, hade slutförts. Vidare meddelades att Bolaget med anledning av försäljningen inte längre bedrev någon affärsverksamhet enligt noteringskraven på Spotlight Stock Market samt att Bolaget skulle föreslås avvecklas genom frivillig likvidation och att aktierna i Bolaget även skulle avnoteras från Spotlight Stock Market.

I enlighet med årsstämmans beslut den 22 augusti 2022 har Bolaget ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market har godkänt Bolagets ansökan och beslutat att sista dag för handel kommer att vara den 23 september 2022.

För ytterligare information om det av årsstämman beslutade inlösenförfarandet, se Bolagets hemsida www.vastsvensklogistik.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark
+46 70- 688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt ägde, förvaltade och hyrde ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Retta AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.


Om Västsvensk Logistik

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Webbplats
www.vastsvensklogistik.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn VASLOG ISIN-kod SE0010662437

IR-Kontakt

Maarit Nordmark VD [email protected] +46 (0)70- 688 63 83