Årsredovisningen tillgänglig på hemsidan

Årsredovisningen för bolaget är nu tillgänglig på hemsidan

Bolagets årsredovisning har publicerats i dag på bolagets hemsida.

Tyvärr har revisionsberättelsen inte kunnat signeras i tid. Med anledning av den pågående coronakrisen har styrelsemedlemmarna signerat på distans och sänt sina signaturer till Deloitte elektroniskt. Revisionsberättelsen kommer att signeras av revisorn så snart samtliga styrelsemedlemmars originalunderskrifter nått Deloitte via posten. Bolaget väljer att publicera årsredovisningen nu utan revisionsberättelse och återkommer med revisionsberättelsen så fort som möjligt efter att revisorerna har signerat.

Stockholm 2020-06-29 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.


Om Västsvensk Logistik

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Webbplats
www.vastsvensklogistik.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn VASLOG ISIN-kod SE0010662437

IR-Kontakt

Maarit Nordmark VD [email protected] +46 (0)70- 688 63 83