REG

Utfall för Urb-it ABs (publ) emission av teckningsoptioner (Incitamentsprogram 2020-2023)

Extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) beslutade den 5 november 2019 att införa ett incitamentsprogram för upp till 25 anställda i koncernen genom emission av högst 2 815 000 teckningsoptioner. Efter att teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 2 312 000 teckningsoptioner, motsvarande 82,13 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 18 deltagare.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,17 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). Bolaget ska således erhålla 393 040 kronor i sammanlagd emissionslikvid för de emitterade teckningsoptionerna.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,50 kronor. Teckning kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2022.

Full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebär en utspädning om cirka 1,71 procent baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och efter registrering av de nyemitterade aktierna.

Stockholm den 6 december 2019

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, Göteborg, London, Paris och Lyon. För mer information besök: www.urb-it.com
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50, email [email protected]


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB