Urb-it offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av aktier i Bolaget ("Företrädesemissionen"), vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.urb-it.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

  • Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med den 26 april 2018 till och med den 14 maj 2018.
  • Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North mellan den 26 april 2018 och den 9 maj 2018.
  • Prospekt, anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissonen kommer att hållas tillgängliga på www.urb-it.com och www.mangold.se.

Stockholm 2018-04-25

För mer information, vänligen kontakta:
Kevin Kviblad, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 763 102 839

Information
Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 15:15.

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB