Urb-it AB (publ) inleder samarbete med Interflora AB

Urb-it och blomsterförmedlingen Interflora inleder samarbete för att erbjuda miljövänliga blomsterleveranser till kunder i Stockholm. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt till sig på den tid och plats som de själva önskar med minimal miljöpåverkan, även samma dag som beställningen görs.

Interflora har sedan 1923 moderniserat och utvecklat blomsterhandeln i Sverige och sedan 2017 har Interflora satsat på hållbarhet i sitt kunderbjudande, till exempel genom satsningen "Fång by Interflora" som innebär att kunder också kan köpa miljöcertifierade blommor.

Genom samarbetet med Urb-it tar nu Interflora ytterligare ett steg mot hållbarhet genom att erbjuda leveranser till kunder i Stockholm som inte innebär en ökad miljöpåfrestning för staden. Urb-it kommer att presenteras som ett leveransalternativ på Interfloras hemsida och i butikerna för kunder i Stockholm och leveranserna sker med Urb-its crowdsourcade Community av leveransassistenter, så kallade Urbers, som gör leveranserna till fots, cykel eller via kollektivtrafik, det vill säga helt utan att öka på utsläpp och trängsel i stadsmiljön.

"Interflora är ett mycket starkt varumärke, och den självklara ledaren på sin marknad. Vi är mycket glada och stolta att kunna inleda detta samarbete för hållbara, personliga, samma-dag leveranser i Stockholm. Blommor är ett segment där kommunikation, förutsägbarhet och flexibilitet gällande såväl tid som plats är extremt viktigt för beställare och mottagare. Tillsammans med Interflora kommer vi att kunna erbjuda ett förstklassigt leveransalternativ som passar kundens och mottagarens behov, men utan att miljön behöver betala priset" säger Kevin Kviblad, CEO på Urb-it.

"Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet och skapa mervärde, både för våra florister och konsumenter. Samarbetet med Urb-it innebär att vi kan erbjuda konsumenter i Stockholm en flexibel och personlig leveransupplevelse. Vi känner oss extra stolta över att leveransalternativet dessutom har minsta möjliga miljöpåverkan, då Urb-it levererar till fots och via kollektivtrafik. Inom kort hoppas vi kunna expandera denna gröna service till andra storstäder i Sverige", säger Nina Lindvall, VD på Interflora.

Leveranser med Urb-it kommer att vara tillgängligt för Interfloras kunder i Stockholm under hösten 2018.
Fortsatta diskussioner kring expansion till andra storstäder i Sverige kommer att ske löpande och pressmeddelas separat.

Stockholm 2018-11-05

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: [email protected] 
Telefon: +46 76 310 28 39

Information

Denna information ar sadan information som Urb-it AB (publ) ar skyldigt att offentliggora enligt EU:s marknadsmissbruksforordning samt lagen om vardepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lamnades, genom ovanstaende kontaktpersons forsorg, for offentliggorande den 5 november 2018 kl. 09:00.

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB