Urb-it AB (publ) ingår genom sitt franska dotterbolag i ett samarbete med Deliver.ee

Urb-it och franska Deliver.ee ingår i ett samarbete som innebär att Urb-it blir en del av Deliver.ee's SaaS-plattform. Samarbetet ger Urb-it möjligheten att enkelt integrera mot enskilda handlare, såväl som att bli en del av Deliver.ee's leverantörslösning för last-mile leveranser.

Deliver.ee grundades i Paris 2013 och har sedan dess bidragit till att revolutionera marknaden för last-mile leveranser i såväl Frankrike som andra delar av världen. Genom en SaaS-plattform (Software as a Service) kan Deliver.ee agera både Transportadministratörssystem samtidigt som man kan tillhandahålla en helhetslösning för last-mile leveranser. Tack vare denna kombination har Deliver.ee underlättat för såväl återförsäljare som kunder att få sina e-handelsköp levererade samma-dag som köpet genomförs.

"På Deliver.ee ämnar vi alltid efter att ingå partnerskap som tydligt förbättrar vårt erbjudande. Genom sin miljömärkta leverans är Urb-it ett av de företag våra kunder efterfrågat i allt större utsträckning. Samarbetet bidrar till att diversifiera vårt kunderbjudande samtidigt som det möjliggör för Urb-it att jobba tillsammans med våra nuvarande kunder" säger Michael S. Levy, CEO på Deliver.ee (översatt från engelska). 

"Partnerskapet med Deliver.ee är ett viktigt steg för oss på Urb-it då det belyser möjligheterna att skapa synergier med företag som vid en första anblick ses som en konkurrent. Tack vare detta samarbete kan vi på ett enkelt sätt erbjuda miljömärkta leveranser till fler återförsäljare och kunder i Paris. Leveranser som minimerar antalet leveransfordon i redan trånga och förorenade städer, helt på kundens villkor med leverans så snabbt som inom en timme" säger Kevin Kviblad, VD på Urb-it.

Stockholm 2019-05-20

For mer information vanligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljömärkta leveranser till konsumenter och retailers i stora stader. Urb-it finns idag i London, Paris, Stockholm och Göteborg. For mer information besok: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser ar Mangold Fondkommission AB som nas pa telefonnummer 08-5030 15 50, email [email protected]


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB