Urb-it AB (publ) ingår genom sitt franska dotterbolag ett samarbete med Plantes Pour Tous

Urb-it och blomsteråterförsäljaren, Plantes Pour Tous, inleder samarbete för att erbjuda hållbara samma-dags leveranser till kunder i Paris. Samarbetet innebär att Plantes Pour Tous kunder kan få sina köp levererade på valfri tid och till den plats de själva önskar - även inom 60 minuter.

"Plantes Pour Tous har genom en innovativ affärsmodell på kort tid överträffat kundernas förväntningar gällande blomsterförsäljning. Genom att skapa levande event har företaget lyckats skapat förutsättningar för att vinna marknadsandelar på en annars väldigt traditionell marknad. Via samarbetet Urb-it har man även med sina leveranser lyckats överträffa kundens förväntningar gällande såväl flexibilitet som precision" säger Johnny Sällberg, CCO på Urb-it.

"Tack vare en affärsmodell som bygger på att helt undvika fordon, kan vi hämta såväl blommor som paket på platser där andra leverantörer har stora problem med framkomligheten. Något som starkt bidrar till att öka förutsägbarheten med vår miljömärkta leverans. Tillsammans med företag som Plantes Pour Tous hoppas vi på att vara drivande i utvecklingen av framtidens hållbara städer" fortsätter Johnny Sällberg.

Stockholm 2019-05-14

For mer information vanligen kontakta:

Johnny Sällberg, CCO Urb-it AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70 161 26 77 

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljömärkta leveranser till konsumenter och retailers i stora stader. Urb-it finns idag i London, Paris, Stockholm och Göteborg. For mer information besok: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser ar Mangold Fondkommission AB som nas pa telefonnummer 08-5030 15 50, email [email protected]


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB