Urb-it AB (publ) ingår genom sitt brittiska dotterbolag i ett samarbete med Lineten

Urb-it och det brittiska transportadministratörsystemet Lineten Limited ingår i ett samarbete som innebär att Urb-it blir en del av Linetens logistik-plattform. Samarbetet ger Urb-it möjligheten att enkelt integrera mot Linetens återförsäljarnätverk, såväl som att bli en del av Linetens leverantörslösning för last-mile leveranser.

Linetens marknadsledande SaaS-plattform, möjliggör för företaget att vara en helhetslösning gällande logistik. Lösningen ger företag av alla storlekar direkt tillgång till några av de bästa leveranslösningarna i världen, med målbilden att stötta företag att revolutionera kundupplevelsen genom ökad snabbhet och enkelhet, där kunderna med enkelhet kan ta emot sina varor.

"Samarbetet med Lineten är helt rätt för Urb-it. Med starkt fokus på att underlätta vardagen för sina kunder även genom ett flexibelt leveransförfarande ligger Lineten i framkant gällande framtidens transportsadministratörssystem. Samarbetet låser upp möjligheten för Urb-it att vara en del av Linetens interna logistiklösning och reducerar samtidigt barriärer för mer utvecklade samarbeten med kunder anslutna till dess plattform" säger Johnny Sällberg, CCO på Urb-it.

Stockholm 2019-07-09

For mer information vanligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: [email protected] 
Telefon: +46 76 310 28 39

Information

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, for offentliggörande den 9 juli 2019 kl. 10.30

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljömärkta leveranser till konsumenter och retailers i stora stader. Urb-it finns idag i London, Paris, Stockholm och Göteborg. For mer information besok: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser ar Mangold Fondkommission AB som nas pa telefonnummer 08-5030 15 50, email [email protected]


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB