Teckningskursen i Urb-it AB:s (publ) kvittningsemission fastställd till 0,958 kronor per aktie

Styrelsen i Urb-it AB (publ) har den 22 november 2018 föreslagit att en extra bolagsstämma i bolaget, som ska hållas den 11 december 2018, ska besluta om en kvittningsemission. Genom kvittningsemissionen ska bolagets huvudaktieägare och styrelseordförande Lage Jonason ges möjlighet att kvitta en fordran om 13 823 229 kronor på bolaget mot nyemitterade aktier i bolaget.

Enligt styrelsens förslag ska teckningskursen i kvittningsemissionen motsvara den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på Nasdaq First Norths noterade dagliga volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 22 november 2018 samt 10 handelsdagar närmast efter den 22 november 2018. När mätperioden nu har passerat kan det konstateras att teckningskursen i kvittningsemissionen ska uppgå till 0,958 kronor per aktie. Följaktligen kan kvittningsemissionen innebära att högst 14 429 257 nya aktier emitteras.

Kvittningsemissionens huvudsakliga villkor är således följande.

Teckningsberättigad: Lage Jonason
Teckningskurs: 0,958 kronor/aktie
Högsta kapitaltillskott: 13 823 228,206 kronor
Högsta antal nya aktier: 14 429 257
Högsta aktiekapitalökning: Ca 1 769 087,9 kronor
Nytt antal aktier och aktiekapital under förutsättning av fullteckning: 93 854 453 aktier och ca 11 506 952,6 kronor
Utspädningsgrad: 15,37 procent
Teckningstid: 11 december 2018 - 18 december 2018

Stockholm den 7 december 2018

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO
E-post: [email protected] 
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com  Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB