Senareläggande av bokslutskommuniké i Urb-it

Styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har beslutat att senarelägga publicering av bokslutskommuniké till den 28 februari.

Urb-it AB (publ) har tidigare kommunicerat 21 februari som datum för publicering av Bolagets bokslutskommuniké. Bolagets styrelse har nu beslutat att skjuta upp publicering med en vecka till den 28 februari.

Stockholm den 19 februari 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Lage Jonason, styrelseledamot

E-post: [email protected]

Telefon: +46 707 183 000

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB