Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 17 april 2018

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 17 april 2018 extra bolagsstämma. Stämman beslutade om bolagsordningsändring samt om företrädesemission av aktier.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.urb-it.com.

Stämman beslutade om en företrädesemission av aktier samt om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier för att möjliggöra genomförandet av företrädesemissionen.

Sammanfattning av villkor och tidplan för företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen omfattar högst 59 568 897 nya aktier.
  • En (1) befintlig aktie ger rätt till tre (3) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i företrädesemissionen till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie.
  • 20 april 2018 - Sista dag för handel i Urb-its aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
  • 23 april 2018 - Första dag för handel i Urb-its aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
  • 24 april 2018 - Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt
  • 26 april - 14 maj 2018 - Teckningstid i företrädesemissionen.
  • 26 april - 9 maj 2018 - Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North.
  • 26 april 2018 t.o.m. registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket - Handel med BTA.
  • 17 maj 2018 - Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Prospekt

Ett prospekt kommer att upprättas och offentliggöras innan teckningstidens start.

Stockholm 2018-04-17

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lage Jonason, styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 707 183 000

Kort om Bolaget Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB