REGMAR

Klargörande avseende Urb-its finansiella ställning och den senaste tidens volatilitet i bolagets aktie

Urb-it genomförde den 27 september 2022 en riktad nyemission som inbringade 23,3 miljoner och förtydligar nu bolagets finansiella ställning.

Emissionslikviden tillsammans med de medel som bolagets rörelse genererar antas inte vara tillräckliga för att säkra förutsättningarna för bolaget att leverera på sin långsiktiga strategi då rörelsekapitalet kommer att vara förbrukat under fjärde kvartalet.

Urb-it har haft ett starkt momentum under de senaste kvartalen, vilket visar på en stark efterfrågan på bolagets hållbara tjänst för sista milen-leveranser. 

Som följd av detta utvärderar Urb-its styrelse andra finansieringslösningar i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för att kunna fortsätta verksamheten i enlighet med fastlagd strategi. 

Urb-it vill också meddela följande med anledning av den senaste tidens volatilitet i bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North. Volatiliteten är såvitt bolaget förstår huvudsakligen en effekt av nyligen genomförd tvångsförsäljning av en del av Lage Jonasons, styrelseordförande i Urb-it, innehav i bolaget.

Denna information är sådan som Urb-it AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2022 kl. 14:20 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kevin Kviblad, VD, [email protected]

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-postadressen [email protected]

Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB