Kevin Kviblad ny VD på Urb-it

Styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har utsett produktchefen Kevin Kviblad till ny verkställande direktör.

Styrelsen i Urb-it AB (publ) har utsett produktchefen Kevin Kviblad till ny verkställande direktör. Kevin Kviblad är 41 år och har en examen från Dataingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. Kevin har tidigare arbetat som IT-chef och produktchef på eBay och ICA e-handel. Han anställdes i Urb-it den 1 augusti 2017 och har hittills varit ansvarig för IT och produktutveckling. Kevin tillträder tjänsten med omedelbar verkan och ersätter Lage Jonason som varit Bolagets tillförordnade verkställande direktör sedan augusti 2017.

Vidare utses Anders Frejdh till tillförordnad CFO, under den tid som Sara Ek är sjukskriven. Anders har en kandidatexamen i företagsekonomi och maskinteknik från Högskolan i Skövde. Han har lång erfarenhet från tidigare CFO och controller-uppdrag.

Stockholm den 14 februari 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Lage Jonason, styrelseledamot

E-post: [email protected]

Telefon: +46 707 183 000

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 15:00.

Kort om Bolaget Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50.


Om Urb-it

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer.

Webbplats
www.urb-it.com/sv
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Urb-it via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn URBIT ISIN-kod SE0009921034 Certified Adviser Redeye AB