Utbildning av säljare inom HAAS Construction i Österrike

Vår Tyska/Österrikiska representant startar idag utbildning av 9 säljare inom HAAS Construction Company i Österrike (https://haas-landwirtschaftsbau.at) . HAAS bygger och säljer cirka 200 stallar per år för bl.a kyckling- och mjölkproduktion. Tidigare har HAAS inte inkluderat belysning men kommer att göra detta nu. Fyra säljare fokuserar på industrin och dessa får nu vår nya s.k. High Bay-lampa i sortimentet. High Baylampan är unik i det avseendet att den inte behöver ett drivdon (ny teknik vi utvecklat) och därmed är 50 % lättare än andra lampor av samma ljusstyrka.

Stockholm den 23 november 2017

Läs mer på www.uni-lightled.com
För ytterligare information, kontakta:
Björn Naumburg, Uni-light Tel: +46-70 290 1075 eller 08-505 65 110

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 11.45 CET.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040