Uppgradering av ljuskällor

Uni-light uppgraderar sina ljuskällor med nya dioder för att minska energibehovet

Uni-Light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

Uni-lights patenterade drivdon gör att företagets produkter ger mer ljus per Watt än andra ljuskällor under i övrigt lika förutsättningar. Den tekniska utvecklingen inom LED-tekniken fortgår och för att bibehålla företagets position introduceras de nya, mer ljuseffektiva dioder som marknaden tagit fram. Energibesparingen eller ökningen av ljusmängden blir cirka 30 % vilket kommer att medföra lägre investeringskostnader.

Uni-light LED AB ser fortsatt goda kommersiella möjligheter att ta en position på en mogen och växande marknad. LED-belysning är en av världens snabbast växande industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 nå € 60 miljarder enligt McKinsey och 100 miljarder USD enligt Edison Research. Uni-Light fokuserar på ett par nischmarknader.

Utöver ett stort antal artiklar i svensk press avseende företagets produkter skrivs det nu också om företaget i Norge (publicerat på hemsidan den 26/7). I den norska tidningen SINUS (motsvarande Svenska Finanstidningen) publiceras en 2-sidig artikel om våra lampor. Se: http://www.otranorge.no/Portals/0/Dok/sinus/Sinus_3_2016/index.html?timestamp=1468400972256#78

- Uni-lights affärsmöjligheter för global expansion är starka. Med de uppgraderade ljuskällorna, med fokus på vår patenterade teknik och andra unika tekniska lösningar, både befintliga och nya under utveckling avsedda för våra valda nischmarknader, ser vi stora förutsättningar att mångfaldiga vår försäljning under den nyligen påbörjade europeiska expansionen, kommenterar VD Björn Naumburg.

Stockholm den 29 juli 2016

För ytterligare information, kontakta:
Björn Naumburg, VD Uni-light Tel: +46-70 290 1075 eller 8-505 65 110

A Uni-light LED AB (publ) är listad på NGM Nordic MTF med första handelsdag den 22 juli 2016.

Läs mer på www.uni-lightled.com


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040