Uni-lights första projekt i Tyskland

Efter mässdeltagande i Hannover och ett just genomfört besök på en större mjölkgård i Tyskland-Rodenwalde, har vi nu skrivit ett resultatbaserat avtal med ägaren. Vårt största projekt i Sverige var på Hulterstad med 500 djur. Denna gård har 1750 djur och 1900 hektar mark för foderproduktion.

Den första delen omfattar 375 djur och installationen beräknas klar i januari. Den kommer att utvärderas avseende påverkan på mjölkproduktionen. Vid lyckat resultat fortsätter projektet och förväntas ha stort inflytande på vår utveckling i Tyskland.  

Ytterligare leverans i Sverige. Ännu en leverans beställdes i Sverige denna vecka och omfattar 140 mjölkdjur och cirka 190,000 kr. Installationen sker samtidigt med den tyska.

Bägge projekten innehåller lampor med våra nya flimringsfria drivdon.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research. Uni-light fokuserar på ett par nischmarknader.

Läs mer på www.uni-lightled.com

Stockholm den 14 december 2016

För ytterligare information, kontakta:
Björn Naumburg, VD Uni-light Tel: +46-70 290 1075 eller 08-505 65 110

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2016 kl. 09.00 CET.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040