Uni-light ställer ut vid två mässor i september

Planerna för vår expansion i Europa börjar ta form. En av Europas största mässor inom jordbrukssektorn- "SPACE" äger rum i staden Rennes-Frankrike den 13-16 september. Frankrike är EU:s största producent av kött- och mejeriprodukter och intar tredjeplatsen i världen. Rennes är beläget mitt i landets mest boskapstäta regioner. Uni-light kommer att ställa ut sina produkter inom sektorn "Djurstallar" med målsättningen att dels få till stånd en referensanläggning dels hitta distributörer. Detta blir vår första satsning på marknader utanför Skandinavien och England.

I England har aktiviteter pågått sedan länge. Vår representant "Unilight LED LTD ställer ut våra produkter vid Englands största "mjölkmässa" "UK Dairy Day 2016" den 14 september.

Uni-Light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research. Uni-Light fokuserar på ett par nischmarknader.

Uni-lights patenterade drivdon gör att företagets produkter ger mer ljus per Watt än andra ljuskällor under i övrigt lika förutsättningar. Med dessa drivdon har vi bl.a tagit fram en ljuskälla som pga valet av dioder (vilka ger ett naturligt ljus) ökar mjölkproduktionen med 8-10 %. Utöver detta ökar avkastningen per kg foder med över 11 % enligt en engelsk Jordbrukskonsult-"ALLTECH E CO2". Konsulten har analyserat en av våra installationer i England. I Sverige konstaterar vi dessutom en ökad brunst hos djuren och ett bättre dräktighetsresultat.

Uni-light LED AB ser fortsatt goda kommersiella möjligheter att ta en position inom bl.a denna marknadnisch där produktionsenheterna, pga rådande prissättning och konkurrens måste öka lönsamheten för att klara sig igenom den aktuella turbulensen. Vi är också, såvitt vi känner till, först i världen med att ha tagit fram en lampa avsedd att öka djurens mjölkproduktion.

A Uni-light LED AB (publ) är listad på NGM Nordic MTF med första handelsdag den 22 juli 2016.
Läs mer på www.uni-lightled.com

Stockholm den 24 augusti 2016

För ytterligare information, kontakta:
Björn Naumburg, VD Uni-light Tel: +46-70 290 1075 eller-8-505 65 110

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 08.30 CET.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040