Uni-light går samman med Meltron i Finland - kompletterande information

Uni-light meddelade igår 4 juli att man går samman med det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd. Nedan och i bilagor följer viss kompletterande information om Meltron.

Meltron är också verksamt inom belysningsområdet med egenutvecklad och avancerad teknik, som kombinerar optik, termodynamik och elektronik och har starka patent. Man har en portfölj av lampor och belysningssystem för krävande industriellt bruk och för belysning av vägar och andra öppna ytor, se www.meltron.fi. Framför allt klarar Meltrons explosions-säkra lampor för tuffa miljöer mycket högt ställda krav och klarar långt fler detaljkrav än konkurrenterna.

Meltron har ett antal viktiga kunder i Finland inom både industri och infrastruktursektorn samt långt gångna förhandlingar i ett par länder i Mellanöstern där man fått en första mindre beställning i Oman. Meltron har under de senaste 3 månaderna fått beställningar på ca 200 000 €, som delvis levererats och som slutlevereras under tredje kvartalet.

Meltron är ett moget utvecklingsbolag i början av sin försäljning. Sammanfattning av omsättning och resultat:

  2018-07-01 - 2019-06-30    2017-01-01 - 2018-06-30
  (12 mån, prel) (18 mån)
Omsättning 725 000 815 000
EBITDA -325 000 -345 000

I bilagor nedan redovisas Resultat- och balansräkning för 2018-07-01-2019-04-30 (OBS 10 mån, preliminär) och för 2017-01-01 - 2018-06-30. Notera att 'Capital loans' är lån från ett antal aktieägare, vilka konverteras till equity (inkl upplupen ränta) före sammanslagningen.

För komplett pressrelease med tabeller, se bifogat dokument.

Stockholm den 5 juli 2019

Läs mer på www.uni-lightled.com
För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46 70 467 4040
Ville Sistonen, VD Meltron, tel: +358 40 746 4781

Vi finns på adress:
A Uni-light LED AB, c/o Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli  kl 10:00 CET. 

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040