Roadshow för investerare i maj

Inför Uni-light LEDs nyemission görs presentationer på investerarträffar i Göteborg den 18 maj, Malmö den 24 maj och Stockholm den 25 maj. Emissionen är redan garanterad till 100 % men det finns utrymme i överteckning om ytterligare 5 %.

Marknadschef Håkan Fritz och vd Björn Naumburg representerar företaget och är mycket nöjda med den respons emissionen fått hittills.

- Nu när emissionen är garanterad till 100 % vet vi att vi får resurser att upprepa den inbrytning vi gjort på de svenska och brittiska marknaderna i fler länder i Europa. Med kapital från en överteckning kan vi öka takten i marknadsföringen, få igång försäljningen i ännu fler länder och accelerera produktutvecklingen, säger Håkan Fritz.

Emissionen görs i form av units som består av en aktie och två teckningsoptioner erbjuds för 7,90 kronor. Emissionsbeloppet är ca 13 mkr för 45 % av företaget och vid överteckning görs ytterligare en emission om ca 3 mkr för 5 % av bolaget.

- Under sex år har vi själva investerat över 4 miljoner, lagt ned 20 000 mantimmar i företaget och gjort oss ett namn på nischmarknader där kraven på LED-belysningen är extra tuffa, säger Björn Naumburg.

- Det är mycket tillfredsställande att fler ser våra möjligheter att växa snabbt och ta nya marknader. Under vår roadshow ges investerare en inblick i verksamheten och erbjuds att vara med i ett företag med patenterade produkter på en marknad som väntas fyrdubblas 2015 till 2020.

Memorandum och information om teckning kommer finnas på Uni-light LEDs svenska hemsida:www.uni-lightled.com/sv från 10 juni.

I samband med kommande IPO som för närvarande förbereds kommer du som anmält intresse ges möjlighet att teckna dig. Skicka intresseanmälan med namn och e-postadress till [email protected].

Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040